Se webversjon

Son-seminaret 2018
– Save the date!

Advokatfirmaet Riisa & Co og Norwegian Claims Link har gleden av å invitere deg
og dine kollegaer til kurs i Eierskifte-
og Avhendingsloven.

Sted:

Quality Spa & Resort
Son

Tid:

17.-18.
September 2018
Kursavgift:
«Early bird» pris for de 20 første påmeldte: kr 4 000,- 
Ordinær pris: 5 000,-
RESERVER DIN PLASS
Hotellovernatting og middag er ikke inkludert i kursavgiften. Vi kommer tilbake med informasjon om booking av hotellrom og middag i invitasjonen i mai.

Seminaret var fullbooket i fjor – reserver plass allerede nå!

Blant årets foredragsholdere har vi:

Bergljot Webster

Høyesterettsdommer

Tine Kari Nordengen

Lagdommer i Borgarting

Harald Benestad Anderssen

Professor Ph.D.
BI

Seminaret vil blant annet dekke følgende temaer:


Rettsmekling –
med særlig fokus på eierskiftetvister.

Rettstilstanden etter HR-2017-1073-A
Høyesterett avsa i fjor dom hvor det ble lagt til grunn at man ved vesentlighetsvurderingen som hovedregel skal se hen til de fulle utbedringskostnader. Hvilken betydning har dommen hatt for mangelsvurderingen?

Høyesterett har avsagt to prinsipielt viktige dommer om utmåling av prisavslag etter bustadoppføringslova, HR-2018-392 og HR-2017-2102A. En gjennomgang av dommene samt en analyse av hvilken betydning dommene kan få for utmåling av prisavslag etter avhendingsloven.

Prosesuelle temaer med blant annet:
Gjennomgang av reglene om saksomkostninger med særlig fokus på saker etter avhendingsloven og vilkårene for å gjenåpne en sak.

Innføring i Tek. 17 (Byggteknisk Forskrift) – relatert til eierskiftesaker.

Kursene godkjennes som etterutdanning både for advokater og eiendomsmeglere.

Vennlig hilsen
Norwegian Claims Link v/Victoria van der Lagen-Larsen og Riisa & Co v/Jarl R. Henstein

Spørsmål kan rettes til
Ane Haave Sveen
E-post: Ane.Haave.Sveen@ncl-as.no
Tlf.: 913 12 567